Boodschap - Boodschap
Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging | Steenbergen
Schoonheidsspecialiste Natasja Loos
Dr. Hauschka Cosmetica – Weleda

 

Privacy verklaring “Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging”

 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging, of om andere reden persoonsgegevens aan Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging verstrekt door het invullen van het contactformulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

1.     Verantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 

Natasja Loos, Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging, Van Gaverenlaan 8, 4651 CT, Steenbergen.

KVK nummer 20073525

 

De praktijk is bereikbaar via:

Telefoon: 0167-540029 of 06-15028744

Email: natasja@rosemary.nu 

 

2.     Welke gegevens verwerkt Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging met welk doel

 

2.1.   De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

a)     Voor- en achternaam

b)    Geboortedatum en geslacht

c)     Adresgegevens

d)    Telefoonnummer en e-mailadres

e)     Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheid gegevens

f)     Productgebruik tijdens behandeling

g)    Productgebruik thuis

h)     Het afhandelen van uw betaling

 

2.2.   Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

a)     Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

·         Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken

·         Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en     productlevering  van Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging

·         Het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

 

b)    Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.

 

c)     De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

 

d)    Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

 

e)     Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

 

2.3.   E-mail berichtgeving:

 

Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten in de praktijk.

 

Afmelding voor deze mailing is ten alle tijden mogelijk door het sturen van een e-mail naar: natasja@rosemary.nu

of via de afmeld button onderaan de mailing.

 

2.4.   Informatieverstrekking aan derden:

 

Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. De Belastingdienst).

 

3.     Niet-persoonlijke informatie

 

a.     Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard (bijv. het type internetbrowser, het aantal bezoeken, vanuit welke woonplaats/land  en welke pagina’s zijn bekeken. Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

 

b.    Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Leest u de Privacyverklaring van Facebook en Twitter wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

 

4.     Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites worden verzonden

 

Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging terecht kwam via de website van een derde.

 

5.     Bewaartermijnen

 

Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

6.     Beveiligingsmaatregelen

 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

7.     Inzagerecht

 

7.1.   Via de eigenaresse (Natasja Loos) van Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

Rose Natuurlijke Huidverzorging zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 

7.2.   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse (Natasja Loos) van Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging.

 

7.3.   Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse (Natasja Loos) van Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging via telefoon: 0167-540029 of mobiel 06-15028744 of via e-mail: natasja@rosemary.nu

 

8.     Wijzigingen

 

Rose Mary Natuurlijke Huidverzorging behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.